Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đẳng cấp thể hiện ở từng con số – Uy Tín Đưa đến thành công- Chốt số độ Chính Xác Cao-Siêu Chuẩn- Nhanh tay nhận Cầu Đẹp chắc ăn hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

⇒Số chuẩn cập nhật từ 08h3018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ cào: VinaPhone,Viettel
⇒Nếu anh em nạp thẻ lỗi liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-23
29-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt67
28-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9173
27-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7279
26-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 987
25-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1170
24-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6157
23-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2172
22-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5181
21-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt58
20-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt288
19-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt275
18-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề61
17-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 990
16-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt55
15-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề262
14-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt51
13-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9264
12-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 262
11-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4283
10-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt262
09-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt56
08-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1196
07-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 092
06-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt77
05-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4182
04-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt176
03-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt177
02-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6270
01-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt87
30-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt284
29-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3175
28-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt73
27-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt85
26-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5277
25-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8278
24-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề175
23-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 973
22-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5262
21-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt261
20-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2289
19-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 887
18-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6158
17-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề60
16-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 454
15-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề79
14-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3165
13-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6277
12-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 585
11-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 986
10-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3172
09-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt160
08-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 186
07-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt65
06-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 155
05-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6155
04-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5196
03-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề251
02-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt252
01-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 485
31-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt288
30-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0292
29-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 782
28-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 263
27-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt299
26-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt157
25-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 777
24-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt65
23-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 369
22-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt264
21-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề281
20-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9195
19-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3264
18-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7268
17-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8250
16-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8280
15-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt184
14-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt195
13-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt299
12-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5295
11-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt52
10-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt286
09-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 074
08-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 887
07-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7266
06-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1274
05-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1183
04-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt195
03-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6259
02-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt55
01-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt57
28-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt86
27-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8151
26-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt56
25-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1172
24-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 792
23-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt82
22-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7160
21-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1179
20-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt276
19-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt54
18-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 196
17-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt171
16-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4151
15-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt288
14-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4250
13-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1189
12-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4279
11-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3260
10-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 267
09-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3169
08-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4295
07-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 957
06-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt84
05-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt270
04-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề54
03-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt59
02-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5297
01-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3284
31-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 680
30-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt154
29-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề181
28-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 991
27-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt58
26-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt65
25-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề172
20-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9283
19-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt57
18-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 870
17-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt65
16-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 092
15-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1282
14-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt54
13-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt68
12-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2271
11-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt88
10-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt193
09-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1177
08-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề267
07-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt52
06-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7297
05-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 994
04-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5297
03-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9274
02-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 564
01-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt260
31-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt160
30-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề58
29-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4258
28-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt92
27-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt262
26-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0173
25-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6268
24-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề166
23-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt195
22-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt255
21-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt264
20-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 896
19-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề67
18-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0279
17-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 267
16-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6284
15-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt294
14-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0269
13-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt170
12-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt52
11-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 592
10-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề62
09-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt268
08-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt280
07-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 993
06-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7271
05-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt189