Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đẳng cấp thể hiện ở từng con số – Uy Tín Đưa đến thành công- Chốt số độ Chính Xác Cao-Siêu Chuẩn- Nhanh tay nhận Cầu Đẹp chắc ăn hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

⇒Số chuẩn cập nhật từ 08h3018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ cào: VinaPhone,Viettel
⇒Nếu anh em nạp thẻ lỗi liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-08-22
18-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt176
17-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8270
16-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0251
15-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1185
14-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3255
13-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 680
12-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt76
11-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt252
10-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề64
09-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 881
08-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
07-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt169
06-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt99
05-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3274
04-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2278
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề156
02-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5250
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5174
31-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 783
30-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 991
29-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt85
28-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề299
27-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 592
26-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8152
25-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt278
24-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5283
23-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt267
22-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 365
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0289
20-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt69
19-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt58
18-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3272
17-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 288
16-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt188
15-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề58
14-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0286
13-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5162
12-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 555
11-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1276
10-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7199
09-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt190
08-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4280
07-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt270
06-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt254
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0196
04-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt185
03-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0168
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề95
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề274
30-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt164
29-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt266
28-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt197
27-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7280
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề91
25-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 677
24-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt186
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4258
22-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6283
21-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt256
20-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 891
19-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 484
18-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 961
17-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt77
16-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4180
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề166
14-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt157
13-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt53
12-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt258
11-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt190
10-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt273
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8279
08-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7194
07-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5177
06-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề90
05-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt193
04-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt188
03-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt196
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6188
01-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8165
31-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5179
30-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt279
29-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt84
28-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt166
27-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt154
26-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7284
25-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề273
24-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt162
23-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 396
22-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt150
21-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8184
20-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5269
19-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6187
18-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề282
17-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3185
16-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt50
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4180
14-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt165
13-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt68
12-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 658
11-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt282
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0288
09-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề297
08-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt281
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0277
06-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6164
05-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4269
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề178
03-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt191
02-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7172
01-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1298
30-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 476
29-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3252
28-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt299
27-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt67
26-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7277
25-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt294
24-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề75
23-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề258
22-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9189
21-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt255
20-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5154
19-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt293
18-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt155
17-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt266
16-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt154
15-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt66
14-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6256
13-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt180
12-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 595
11-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt192
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 953
09-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9294
08-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt167
07-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề194
06-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt81
05-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt286
04-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1298
03-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6270
02-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 267
01-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 062
31-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt168
30-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt187
29-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt158
28-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 257
27-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt86
26-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt178
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề69
24-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0269
23-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt288
22-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8191
21-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt275
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề166
19-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề78
18-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt281
17-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0267
16-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề80
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề93
14-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề181
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5180
12-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 571
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4277
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề166
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6164
08-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 379
07-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 793
06-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 652
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1198
04-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
03-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt67
02-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt159
01-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7176
28-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt196
27-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt51
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3171
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề291
24-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8183
23-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 590
22-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt94
21-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6273
20-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 264
19-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt192
18-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6299
17-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt62
16-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt287
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9269
14-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề180
13-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 268
12-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7168
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề64
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6274
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9153
08-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt89
07-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5170
06-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1280
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 872
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề189
30-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt185
29-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt194
28-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6253
27-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt62