Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đẳng cấp thể hiện ở từng con số – Uy Tín Đưa đến thành công- Chốt số độ Chính Xác Cao-Siêu Chuẩn- Nhanh tay nhận Cầu Đẹp chắc ăn hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

⇒Số chuẩn cập nhật từ 08h3018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ cào: VinaPhone,Viettel
⇒Nếu anh em nạp thẻ lỗi liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-07-20
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2155
02-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt76
01-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5190
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 259
29-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0189
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề87
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3265
26-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt166
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8270
24-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt169
23-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt192
22-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề94
21-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7154
20-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt278
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3156
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề271
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1175
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6156
15-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 251
14-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt79
13-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 155
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0162
11-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt182
10-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0198
09-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0276
08-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt180
07-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 950
06-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt79
05-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt85
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 790
03-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 095
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề70
01-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2250
31-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 474
30-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt55
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề298
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề163
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6255
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề90
25-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt51
24-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 959
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9257
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề63
21-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8171
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6282
19-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0198
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5187
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề263
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 484
15-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt59
14-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề256
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 950
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề192
11-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt155
10-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt197
09-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt170
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4182
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề168
06-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3150
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề182
04-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2291
03-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 751
02-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2186
01-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 682
30-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt262
29-04-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8151
28-04-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt272
27-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6260
26-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6174
25-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề93
24-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0294
23-04-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3283
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1183
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề194
29-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt158
28-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
27-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề295
26-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 561
25-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt156
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 774
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề268
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2157
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 271
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3183
19-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4261
18-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9269
17-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt277
16-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 254
15-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1281
14-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5270
13-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 184
12-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt159
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2254
10-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4164
09-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3283
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề157
07-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6188
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 573
05-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt64
04-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt193
03-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 356
02-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8276
01-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3299
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 074
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề292
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề80
26-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt95
25-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6180
24-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề65
23-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4195
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề59
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề75
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0153
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 983
18-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề277
17-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt199
16-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 787
15-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề268
14-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 556
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 350
12-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt275
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 993
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề273
09-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7293
08-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt153
07-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3282
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7168
05-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 194
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1281
03-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7291
02-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 497
01-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt279