Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đẳng cấp thể hiện ở từng con số – Uy Tín Đưa đến thành công- Chốt số độ Chính Xác Cao-Siêu Chuẩn- Nhanh tay nhận Cầu Đẹp chắc ăn hôm nay bạn nhé!

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

⇒Số chuẩn cập nhật từ 08h3018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ cào: VinaPhone,Viettel
⇒Nếu anh em nạp thẻ lỗi liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
17-10-21
17-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề67
16-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề175
15-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề99
14-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 986
13-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 268
12-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt171
11-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 475
10-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 887
09-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt58
08-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5177
07-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề174
06-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề82
05-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6299
04-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 473
03-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề178
02-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 797
01-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt82
30-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 195
29-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 765
28-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 357
27-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt183
26-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9168
25-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt283
24-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 882
23-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 360
22-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt53
21-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt74
20-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt256
19-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 763
18-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0188
17-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề150
16-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt75
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề58
14-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 983
13-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt78
12-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4286
11-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt295
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2187
09-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 486
08-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề161
07-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5272
06-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt51
05-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề194
04-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề52
03-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0196
02-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề55
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2298
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 273
30-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt93
29-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5261
28-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9279
27-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 590
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề78
25-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt299
24-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề86
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 968
22-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt151
21-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt276
20-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề292
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề72
18-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4173
17-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt288
16-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt279
15-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7158
14-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt59
13-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề86
12-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt51
11-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0163
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7282
09-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt165
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1283
07-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt282
06-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7251
05-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt98
04-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt183
03-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 452
02-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề50
01-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt251
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1188
30-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 189
29-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9298
27-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề193
26-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9180
25-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8173
24-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6263
23-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2294
22-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6195
21-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8283
20-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6288
19-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3190
18-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 754
17-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt296
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8264
15-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt261
14-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt181
13-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0287
12-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3161
11-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 450
10-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 483
09-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0188
08-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 658
07-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9182
06-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8273
05-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
04-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 788
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4154
02-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
01-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5263
30-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 082
29-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1281
28-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 871
27-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
26-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề187
25-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8274
24-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề185
23-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt259
22-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5194
21-06-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
20-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 988
19-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt250
18-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt157
17-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6159
16-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2290
15-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề176
14-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt169
13-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt97
12-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8297
11-06-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt283
10-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 770